Fokus på komplex infrastruktur.

Fokus på långsiktighet

Fokus på långsiktighet

Läs mer om Implenia-koncernens satsning på hållbar utveckling här.

Downloads

Hållbar utveckling

Implenia har förankrat hållbar utveckling i sina värderingar och sin strategi.

Implenia har fokus på hållbarhet genom att:

  • Skapa värden för våra ägare
  • Skapa värden för våra kunder
  • Vara en attraktiv och inspirerande arbetsplats för våra medarbetare
  • Visa respekt för miljön och omgivningarna

och genom att utveckla egenskaper kopplade till:

  • Entreprenörskap
  • Spetskompetens
  • Effektivitet
  • Samarbete