Fokus på komplex infrastruktur.

Fokus på HMS

Fokus på HMS

Hälsa, miljö och säkerhet är en prioritet i Implenia.

Hälsa, miljö och säkerhet.

Implenia har som ambition att vara en attraktiv, inspirerande och trygg arbetsplats som tar hand om sina viktigaste resurser – medarbetarna. Hälsa, miljö och säkerhet är därför en prioriterad del av verksamheten.

HMS

Fokus på säkerhet. Implenia har en väletablerad HMS-kultur som vi hela tiden arbetar med att förbättra. Företaget har fokus på goda säkerhetsrutiner i alla delar av verksamheten, för att undvika olyckor, förluster eller skador på människor, miljö eller material.

I konstant utveckling. Implenia arbetar konstant med att utveckla företagets styrningssystem och försöker hitta de bästa metoderna och procedurerna för att tillvarata hälsa, miljö och säkerhet. Förebyggande HMS-arbete och riskstyrning är centrala aktiviteter inom Implenia. Bra HMS-arbete bidrar till bättre effektivitet samt bättre kvalitet och större lönsamhet.