Noterade i Schweiz.

Noterade i Schweiz.

Investorer

Implenia AG är noterat på SIX Swiss Exchange.

Symbol: [IMPN]
ISIN-nummer: CH0023868554

Implenia har en öppen och transparent informationspolicy inför sina aktieägare, investerare och allmänheten. Som noterat bolag på börsen i Schweiz är Implenia skyldigt att informera alla aktieägare samtidigt. Detta gör vi genom att sända ut regelbundna och fortlöpande rapporter. Under länken News Service (eng) kan du registrera dig för att få pressmeddelanden och beställa kopior av våra halv- och helårsrapporter.

För mer information om Implenia, aktier, aktieprisutveckling, analysrapporter, ägarförhållanden, ägarstyrning och bolagsledning, Implenia-koncernens internationella webbsidor (eng).