Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden

Implenia erbjuder alla anställda goda anställningsförhållanden.

Anställningsförhållanden

Implenia erbjuder alla anställda goda anställningsförhållanden.

Personalordninger.

Konkurrenskraftiga lönevillkor: Implenia eftersträvar konkurrenskraftiga löne- och bonusvillkor.

Kompetensutveckling: Implenia erbjuder företagsinterna kurser samt möjlighet till extern kompetensutveckling. Alla medarbetare får möjlighet att göra en individuell plan för personlig och yrkesmässig utveckling.

Flexibel arbetstid: Vi erbjuder flexibla arbetstider som gör det möjligt att kombinera jobb och familjeliv.

Försäkring och pensioner: Implenia har utmärkta försäkringar och pensionsplaner för alla medarbetare. Vi erbjuder också privat sjukvårdsförsäkring.

Aktieprogram: Alla medarbetare får erbjudande om köp av aktier till rabatterade priser.

Företagshälsovård: Implenia har avtal med en landstäckande leverantör av företagshälsovård. Företagshälsovården bistår bland annat med regelbundna hälsoundersökningar. Implenia vill säkerställa en god arbetsmiljö och friska medarbetare. Dessutom ska Implenia tillvarata sina uppgifter och plikter som IA-företag och ge alla medarbetare en meningsfull och värdig arbetssituation.

Företagsidrott: Fysisk aktivitet kombinerat med en god social miljö är viktig för trivsel och hälsa. Implenia har företagslag i fotboll och bordtennis, och ställer upp i olika idrottsarrangemang i olika grenar.

Personalrabatter: Genom våra samarbetspartners har vi rabattavtal som kommer våra anställda till godo.