Attraktiv arbetsplats

Attraktiv arbetsplats

Implenia erbjuder yrkesarbetare goda anställningsförhållanden.

Anställningsförhållanden

Implenia erbjuder alla anställda goda anställningsförhållanden.

Personalordninger.

Konkurrenskraftiga lönevillkor: Implenia erbjuder lön enligt tariff och konkurrenskraftiga villkor.

Kurs och utbildning: Implenia ger förutsättningar för nödvändig utbildning och certifiering av sina anställda, både internt och via externa leverantörer. Om du vill gå en fackskola eller vidareutbilda dig på annat sätt kan vi hjälpa till med detta.

Försäkring och pensioner: Implenia har utmärkta försäkringar och pensionsplaner för alla medarbetare. Vi erbjuder också privat sjukvårdsförsäkring.

Aktieprogram: Alla medarbetare får erbjudande om köp av aktier till rabatterade priser.

Företagshälsovård: Implenia har avtal med en landstäckande leverantör av företagshälsovård. Företagshälsovården bistår bland annat med regelbundna hälsoundersökningar. Implenia vill säkerställa en god arbetsmiljö och friska medarbetare. Dessutom ska Implenia tillvarata sina uppgifter och plikter som IA-företag och ge alla medarbetare en meningsfull och värdig arbetssituation.

Personalrabatter: Genom våra samarbetspartners har vi rabattavtal som kommer våra anställda till godo.