Övriga.

Övriga.

I Implenias kundportfölj finns både offentliga och privata aktörer.

Övriga

I Implenias kundportfölj finns både offentliga och privata aktörer. Bolaget levererar projekt till bland annat kommuner, fylkeskommuner, offentliga aktörer, privata entreprenörer, kraftverksstationer och fastighetsutvecklare.

Här finner du en översikt över några av de projekt som Implenia utfört för övriga kunder.

#

Kvarnholmsförbindelsen etapp 1

För att knyta ihop Kvarnholmen och centrala Nacka byggs en ny förbindelse för trafik samt cyklister och fotgängare över Svindersviken. | läs mer