Utvalda projekt.

 • Kvarnholmsförbindelsen, etapp 1 – bro och tunnel

Tunnel under Ryssbergen

Tunnel under Ryssbergen

I projektet ingår en 260 meter lång tunnel under Ryssbergen.

Kvarnholmsförbindelsen, etapp 1 – bro och tunnel

För att knyta ihop Kvarnholmen och centrala Nacka byggs en ny förbindelse för trafik samt cyklister och fotgängare över Svindersviken.

Kvarnholmsförbindelsen, etapp 1 – bro och tunnel

Projektets omfattning. Projektet omfattar bland annat en 185 meter lång kompositbro med asymmetrisk bågkonstruktion över Svindersviken, en 44 meter lång gång- och cykelbro samt en 260 meter lång tunnel under Ryssbergen. Dessutom ska flera stödmurar och 137 meter bullervägg uppföras. Befintlig gångtunnel rivs och en rad arbeten ska utföras med ytvattendränering, belysning, ström och säkerhetssystem.

Projektdetaljer:

 • Kontraktstyp: Totalentreprenad
 • Kontraktssumma: 253 MSEK
 • Byggtid: Från april 2013 till mars 2016
 • Byggherre: Nacka kommun
 • Uppdragsgivare: Nacka kommun

Tekniska data:

 • Totallängd kompositbro 185 m
 • Total tunnellängd 260 m
 • Totallängd betongtunnel 46 m + 6 m i dagen
 • Längd träbro för fotgängare 44 m
 • 137 m bullerskydd
 • 8 000 m3 betong
 • 1 200 ton armeringsstål
 • 1 000 ton stål