Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket är Implenias största kund i Sverige.

Trafikverket

Trafikverket har ansvaret för järnvägs-, väg-, sjöfarts- och luftfartsinfrastruktur i Sverige. Detta är Implenias största kund i Sverige.

Här finner du en översikt över några av de projekt som Implenia utfört för Trafikverket.

#

Citybanan, Anslutning Stockholm Södra

Som en del av Citybanan-projektet i Stockholm bygger Implenia en järnvägstunnel som ska förbinda den nya Citybanantunneln till den befintliga stationen Stockholm Södra. | läs mer

#

Citybanan, 9509 Odenplan och Vasatunnel – Stockholm

Som en del av Citybanan-projektet i Stockholm bygger Implenia den nya stationen Odenplan med den tillhörande Vasatunneln. | läs mer

#

E4/E20 Tomteboda-Haga södra – Project NS 14 Rampbroar

Projektet ingår i det enorma vägprojektet Norra länken, som är ett av norra Europas största pågående vägprojekt. | läs mer