Utmanande sprängningsarbeten

Utmanande sprängningsarbeten

Genomförande av sprängningsarbeten i Stockholms centrum är krävande.

Citybanan, 9509 Odenplan och Vasatunnel – Stockholm

Som en del av Citybanan-projektet i Stockholm bygger Implenia den nya stationen Odenplan med den tillhörande Vasatunneln.

Citybanan, 9509 Odenplan och Vasatunnel – Stockholm

Citybanan är en sex kilometer lång tunnel som går under Stockholms centrum. Två nya stationer ingår i satsningen: Stockholm City och Stockholm Odenplan. Syftet är att avlasta Stockholms centrum och fördubbla kapaciteten för persontågtrafiken.

Projektets omfattning. En 600 meter lång berghall byggdes under den befintliga T-banestationen för att rymma Odenplans tågstation. Tre ingångar byggdes till stationen, två går genom den befintliga T-banestationen Odenplan, varav den ena går rakt över plattformen på T-banestationen och den andra går via det utökade biljettområdet. Den tredje utgangen går genom en 90 meter lång tunnel via Vanadisvägen. Den 1 270 meter långa Vasatunneln har dubbelspår. Arbetet utfördes via två åtkomsttunnlar, varav en ska användas som permanent ingång när arbetet är slutfört. Den andra åtkomsttunneln stängs när arbetena är slutförda.

Järnvägsstationen och tunneln är förbundna via totalt sju tvärförbindelser med en parallell utrymnings- och servicetunnel.

Utmanande sprängningsarbeten. Genomförande av sprängningsarbeten i Stockholms centrum kräver komplexa och intensiva sprängningshänsyn för att förhindra skador på befintliga byggnader. Arbetet ska inte störa trafiken på befintliga tåglinjer.

Projektdetaljer:

  • Kontraktstyp: Huvudentreprenad
  • Kontraktssumma: 1875 MSEK
  • Byggtid: Från januari 2009 till augusti 2015
  • Byggherre: Trafikverket
  • Uppdragsgivare: Trafikverket

Tekniska data:

  • Total tunnnellängd utan berghall: 1270 m
  • Totallängd berghall: 600 m
  • 26 000 m3 betong
  • 1 500 000 ton utgrävda massor