Design och konstruktion

Design och konstruktion

Kontraktet omfattar design och konstruktion av två parallella kompositbroar.

E4/E20 Tomteboda-Haga södra – Projekt NS 14 Rampbroar

Projektet ingår i det enorma vägprojektet Norra länken, som är ett av norra Europas största pågående vägprojekt. Norra länken ska bidra till att lösa trafikproblemen i Stockholmsregionen.

E4/E20 Tomteboda-Haga södra – Projekt NS 14 Rampbroar

Projektets omfattning. Sträckan NS 14 ligger längs motorvägen E4/E20 I Stockholms stad. Kontraktet omfattar design och konstruktion av två parallella kompositbroar av stål och betong. Projektet ligger i ett tungt trafikerat område i Stockholms centrum. Dessutom ska betongrännor, stödmurar samt en plan betongbro konstrueras. Befintliga broar ska också rivas.

Projektdetaljer:

  • Kontraktstyp: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: 286 MSEK
  • Byggtid: Från november 2012 till september 2018
  • Byggherre: Trafikverket (20 %) och Stockholms stad (80 %)
  • Uppdragsgivare: Trafikverket (20 %) och Stockholms stad (80 %)

Tekniska data:

  • 19 000 m³ betong
  • 1 900 ton armeringsstål
  • 1 600 ton stålverk (MCE)