Tjänster

Med utgångspunkt i lång erfarenhet och omfattande kompetens kan Implenia leverera totallösningar inom de flesta infrastruktursegmenten.

Brett urval av tjänster. Implenia erbjuder en bred portfölj av infrastrukturtjänster under samma tak. Bolaget bygger järnvägar, sporvägar, vägar, tunnlar, broar, kajanläggningar, energianläggningar, lösningar för vatten- och avlopp, strömförsörjning och telekommunikationsanläggning. Dessutom erbjuds rivning, sanering och uppröjning av förorenad mark. Denna kombination bidrar till att säkerställa ett mer effektivt och övergripande projektgenomförande, från planering via utförande till överlämning.

#

Väg- och markarbete

Implenia utför markarbeten för alla typer av infrastrukturprojekt. | läs mer

#

Vatten och avlopp

Implenia har lång erfarenhet av att bygga vatten- och avloppsnät, överföringsledningar och reningsverk. | läs mer

#

Betongkonstruktioner

Implenia har omfattande erfarenhet och expertis inom betongarbete och byggnation av betongkonstruktioner. | läs mer

#

Broar

Med utmanande topografi och infrastruktur som i Skandinavien är uppförande av broar en lämplig lösning. | läs mer

#

Järnvägsteknik

Implenia levererar järnvägsprojekt som omfattar markarbeten, järnvägstekniska tjänster och stations- och terminalområden. | läs mer

#

Tunnlar och bergrum

Implenia är en välrenommerad leverantör av tjänster för underjordiska byggprojekt. | läs mer

#

Vatten- och frostsäkring

Implenia har betydlig kompetens och kapacitet inom vatten- och frostsäkring av tunnlar. | läs mer

#

Bergsäkring

Implenia erbjuder bergsäkringstjänster i hela Skandinavien. | läs mer

Internationell aktör. Implenia Norge är en del av en internationell koncern. Den schweiziska Implenia Group erbjuder expertis inom modernisering och rehabilitering, fastighetsutveckling, bygg- och tunnel- och anläggnings, både i Schweiz och i flera andra länder.

För att läsa mer om Implenia tjänster och projekt se Implenia koncernens internationella webbplats (eng.)