Uppgradering av järnvägsnätet

Uppgradering av järnvägsnätet

Det fokuseras på uppgradering av järnvägsnätet i Norge, bilden från Drammen deponering.

Järnvägsteknik

Implenia levererar järnvägsprojekt som omfattar markarbeten, järnvägstekniska tjänster och stations- och terminalområden. Detta kräver en kombination av mark- opch betongkompetens samt omfattande järnvägstekniska kunskaper.

Jernbaneteknikk

Stort behov. Underhållsbehovet för Skandinaviens järnvägsnät har länge stått på listan över viktiga samhällsutmaningar. Implenia disponerar nödvändiga tekniska fackkunskaper och har omfattande erfarenhet av att genomföra sådana uppdrag.

Projekt på räls. Projekt av den här typen förutsätter användning av specialiserad utrustning i form av verktyg och tunga maskiner. Utmaningarna i järnvägsprojekt är i hög grad knutna till säkerhet eftersom arbetet på järnvägar, tunnelbanespår och spårvägar alltid genomförs i närheten av strömförande ledningar. Säkerhetskraven är därför omfattande.