Underjordiska byggprojekt

Underjordiska byggprojekt

Tunnel produktion är ett av Implenias huvudsakliga fokusområden och ett område där bolaget har mycket god kompetens och stor erfarenhet.

Tunnlar och bergrum

Implenia är en välrenommerad leverantör av tjänster för underjordiska byggprojekt. Genom företagets historia har man tillägnat sig unik kompetens och erfarenhet av underjordiska konstruktioner.

Tunneler og bergrom

Erfarenhet och kunskap. Framgångsrik byggnation av offentliga tunnlar kräver en kombination av erfarenhet och kunskap, modern teknik och respekt för naturen. Detta har varit och är ett av Implenias huvudsakliga fokusområden och ett område där bolaget har mycket god kompetens och stor erfarenhet.

Microtunneling. Implenia kan också erbjuda «microtunnelling», d.v.s. tunnlar med diameter på upp till tre meter, samt vertikal och horisontell borrning i hårt berg. Detta är teknik som möjliggör konstruktion av vatten-, avlopps- och kabeltunnlar med bara två anslutningar: start och slut.