Markarbete

Markarbete

Implenia utför markarbeten för alla typer av infrastrukturprojekt.

Väg- och markarbete

Implenia utför markarbeten för alla typer av infrastrukturprojekt, som väganläggning, energianläggning, järnvägs-, spårvägs- och stationsanläggning samt hamnar och kajer.

Arbeid i bakken

Specialister på skandinaviska förhållanden. Korrekt hantering av markförhållanden är nödvändig för att kunna bygga transportsträckningar och kollektivtrafiksanläggningar som uppfyller de krav som ställs av skandinaviska väder- och klimatförhållanden. Samtidig ska dessa vara trygga och driftssäkra både sommar och vinter. Markarbeten kan vara krävande bland annat på grund av oöverskådliga förhållanden gällande vatten och avlopp, elektriska kablar och ledningar samt telekommunikation.

Tvärfacklig kunskap. Med solida och tvärfackliga kunskaper samt lång erfarenhet av genomförande av komplexa infrastrukturprojekt är Implenia väl rustade för att hantera denna typ av utmaningar.