Lång erfarenhet av att bygga vatten- och avloppsnät

Lång erfarenhet av att bygga vatten- och avloppsnät

Implenia deltar i Midgardsormen projektet - bilden är tagen på Sørenga.

Vatten och avlopp

Implenia har lång erfarenhet av att bygga vatten- och avloppsnät, överföringsledningar och reningsverk. Dessa projekt kan ofta vara utmanande eftersom de utförs i tätbebyggda områden där många aktörer påverkas och engageras.

Vann og avløp Åsland

Unik erfarenhet. Vatten- och avloppsprojekt utförs ofta i tätbebyggda områden, vilket kan vara en stor utmaning. Många år med komplexa tätortsprojekt har givit Implenia både unik erfarenhet och specialkompetens när det gäller projekthantering i tätbebyggda områden. Bolaget har vana vid hantering av olika aktörer med olika intressen, regelverk och planer.

Satsning på vatten i Norge. Befolkningen i Norge växer stadigt, särskilt i storstadsområdena. Detta leder till större belastning på vatten- och avloppsnätet. Behovet av kontinuerlig uppgradering och utökning av ledningsnätet är därför stort, inte minst utifrån ett miljöperspektiv. Implenia vill delta i satsningen på vatten och avlopp för att säkerställa ett väl fungerande avloppsnät och rent dricksvatten även i framtiden.