Ökad fokusering på tunnel- och bergsäkring

Ökad fokusering på tunnel- och bergsäkring

Implenia utför säkring av nya och rehabilitering av befintliga tunnlar.

Vatten- och frostsäkring

Implenia har betydlig kompetens och kapacitet inom vatten- och frostsäkring av tunnlar, och har tillgång till ny monteringsteknik för området.

Vann- og frostsikring

Säkring av tunnlar. Implenia arbetar konstant med att utveckla nya och robusta valvlösningar samt lösningar för effektiv vatten- och frostsäkring – med icke brännbara material med lång livslängd.

Ett viktigt satsningsområde. Med nybyggnationer och renovering av befintliga tunnlar finns en ökad fokusering på tunnel- och bergsäkring. Detta kommer att vara ett mycket viktigt satsningsområde för Implenia i framtiden.